Závěr roku

29.06.2013

n_snmek 014.jpg
Pátek 28. června byl posledním školním dnem před toužebně očekávanými prázdninami. Naše škola uspořádala slavnostní ukončení školního roku, kterého se zúčastnili nejen všichni žáci, učitelé a další zaměstnanci školy, ale přišli se podívat i rodiče našich žáků. Tradičním hostem této oblíbené akce je pan starosta, který i letos přijal naše pozvání a přišel se rozloučit se žáky a poděkovat kantorům za jejich nelehkou práci. Všechny přítomné učitelky obdaroval rudou růží, která nás upřímně potěšila.
Slavnostního shromáždění jsme využili k ocenění nejlepších "sběračů" starého papíru a předali jim pěkné ceny. Nejvíce nasbírala Zuzana Janoušková (258kg), na druhém místě skončili Jan a Jarmila Štěpánovi (256 kg) a na 3. místě Monika Vyhlídalová se 180 kg papíru. Oceněni byli všichni žáci v první desítce a doufám, že je bude úspěch motivovat k dalšímu sbírání starého papíru.
Hlavním bodem programu bylo loučení s našimi žáky devátého ročníku, kteří si pro nás připravili dojemné shrnutí školních let a poděkovali svým vyučujícím za to, že se jim po celou školní docházku trpělivě věnovali a dali jim kvalitní základ vzdělání. Třídní učitel Jiří Kobza společně se svou předchůdkyní Jitkou Kvapilovou obdarovali svoje "miláčky" drobným dárkem a šerpou, žáci naopak obdarovali je a nutno podotknout, že dárky nebyly v žádném případě tuctové, ale stoprocentně originální.
Závěr ceremoniálu se neobešel bez slziček dojetí, vždyť končí jedna významná etapa jejich života. Ale jak se říká - když něco končí, něco nového začíná. Od září všichni nastoupí cestu k dospělosti, na jejímž konci je čeká buď vstupenka do samostatného života s vlastní obživou, nebo studium na vysoké škole. V každém případě budou za pár let dospělí a do té doby se musí naučit spoustu věcí, které s sebou život plný zodpovědnosti, povinností a rozhodování přináší. Tak ať se jim daří!

Eva Pluskalová, ředitelka školy

n_snmek 001.jpg
n_snmek 002.jpg
n_snmek 007.jpg
n_snmek 010.jpg
n_snmek 013.jpg
n_snmek 014.jpg
n_snmek 021.jpg
n_snmek 024.jpg
n_snmek 026.jpg
n_snmek 027.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.