Den Země

20.04.2011

n_img_0106.jpg
Letošní Den Země proběhl trochu jinak nežli v loňském roce. Místo úklidu odpadků, zametání a okopávání záhonků jsme ho oslavili tentokrát hravě. Byla to příjemná změna pro nás pro všechny. Děti
byly den před soutěžemi rozděleny do skupin, kdy si každý vybral jedno číslo od 1 do 16.
Vše bylo připraveno, a tak Den Země mohl začít!!
Soutěž probíhala v parku a ve škole. Míchaná družstva závodila v čase, během kterého trasu proběhla, a na stanovištích, kde měli žáci 8. a 9. třídy připraveny úkoly. Při jejich plnění skupinky získávaly body, které potom i s časem hrály roli při konečném umístění. Družstev bylo celkem tedy 16.
Umístění v soutěži ovlivnila také kresba křídou na školním dvoře. Každá skupina si mohla vybrat 1 ze čtyř témat a vyjádřit ho kresbou. Pod označením skupiny jsme pak poznali komu kresba patří. Témata byla: Jarní příroda, Podmínky života na Zemi, Kam s odpadem?, Naše Země. Konkrétně mezi družstvy Alpy a Piždev, která měla stejný počet bodů, čas i ohodnocenou kresbu nakonec rozhodl hod na koš. :)
Po závodě čekalo děti promítání v 8. třídě, kde mohly shlédnout čtvrthodinový pořad o tom, co dělat s elektroodpadem a jak se zbavit již vysloužilých spotřebičů.

UMÍSTĚNÍ:
1. místo LAHOVCI
2. místo PIŽDEV
3. místo ALPY
4. místo THE KILLERS

n_img_0076.jpg
n_img_0077.jpg
n_img_0078.jpg
n_img_0079.jpg
n_img_0080.jpg
n_img_0083.jpg
n_img_0086.jpg
n_img_0088.jpg
n_img_0090.jpg
n_img_0091.jpg
n_img_0093.jpg
n_img_0095.jpg
n_img_0096.jpg
n_img_0100.jpg
n_img_0101.jpg
n_img_0104.jpg
n_img_0105.jpg
n_img_0106.jpg
n_img_0107.jpg
n_img_0108.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.