Májový koncert

11.05.2013

n_img_1487.jpg
Dne 11. května 2013 uspořádala naše škola ve spolupráci s kulturní a informační komisí obce 1. Májový koncert. Jak sám název napovídá, rádi bychom v rámci spolupráce školy a obce zavedli novou tradici a tuto kulturní akci každoročně zopakovali.

Pestrý program naší školy a přizvaných hostů byl dárkem nejen všem maminkám ke Dni matek, naším cílem bylo odměnit všechny, kteří dětem vytvářejí bezpečný domov a s láskou o ně pečují. Náš koncert byl věnován také všem zamilovaným, neboť Máj, jak známo, je lásky čas.

První část programu patřila těm nejmenším - dětem z mateřské školy. Postupně se širokému publiku představily děti všech čtyř tříd v pestrém pásmu vystoupení, která nacvičily pod vedením svých učitelek Marie Pawerové, Jitky Petruželové, Hany Obručníkové, Alžběty Mlčochové, Dany Baštincové, Kateřiny Hejtmanové a pana učitele Tomáše Obra. Nejprve nám zatančili veselí včelí medvídci a zazpívali šikovní mravenečci, poté jsme se společně s dětmi z 1. třídy zamysleli nad tím, k čemu jsou holky na světě. Do daleké Afriky nás přenesly děti z 2. třídy, které nám prostřednictvím rytmického bubnování vytvořily dokonalou atmosféru tohoto exotického kontinentu. Zpátky do naší zeměpisné šířky jsme se vrátili společně s roztančenými černobílými koťátky, po kterých následovala Čokoláda. Nikoliv ta kalorická, jednalo se o taneční vystoupení s poměrně náročnou choreografií. Známou lidovou píseň jsme si mohli prozpěvovat za doprovodu dětí z kroužku hry na flétnu a poté nám hudebně-pohybové pásmo dětí z mateřské školy uzavřeli naši předškoláci svým cvičením s padákem.

Ve druhé části se početnému obecenstvu představili žáci základní školy ve třech vystoupeních - pohybovém, hudebním a hudebně-dramatickém. Jako první nám děvčata z kroužku aerobiku pod vedením paní učitelky Olgy Charvátové předvedla, jak se k náročnému aerobnímu cvičení dá využít známá píseň Release Me od švédské zpěvačky Ágnes Carlsson. Dalším bodem našeho programu bylo pentatonické rondo, které se svými žáky nacvičila paní učitelka Pavla Pardubická. Tato mimořádně úspěšná hudební improvizace s xylofony, metalofony a zvonkohrami nejen že ohromila naše diváky, ale zaujala i přítomného redaktora regionálního tisku, který právě tomuto hudebnímu dílku věnoval podstatnou část svého článku v Prostějovském deníku. Závěrečným bodem programu základní školy bylo hudebně-dramatické představení s názvem Rozum a štěstí na motivy díla Karla Jaromíra Erbena. Dramatizaci známé pohádky nacvičili se žáky 1. i 2. stupně vyučující Renata Látalová, Hana Vojkůvková, Olga Charvátová a Vladimír Vlk. Dokonalé kostýmy, kulisy a pečlivě nacvičené role společně se závěrečnou písní vytvořili našim divákům dokonalý zážitek, který byl po zásluze odměněn dlouhotrvajícím potleskem.

Po programu školy následoval koncert Dechového orchestru Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose v Prostějově. Přibližně šedesát hudebníků nám pod taktovkou Rudolfa Proseckého a Zdeňka Pelly zahrálo orchestrální skladby, se kterými tito nadaní muzikanti dělají radost publiku nejen v naší republice, ale i ve světě, a se kterými se pravidelně umisťují na nejvyšších příčkách ve všech soutěžích. Zazněla díla klasická, jako například Galop Bajadérek od Bedřicha Smetany, skladby založené na sólových přednesech autorů Phila Collinse nebo tvůrce filmové hudby Ennia Moriconeho. Jedním z hostů dechového orchestru byla vynikající zpěvačka Zuzana Kožnárková, která zazpívala písně Skyfall a Set Fire to the Rain od britské zpěvačky Adele. Druhým hostem byl známý prostějovský muzikant Roman Doležel, který nás potěšil nejen svým uchu lahodícím zpěvem, ale který nás koncertem dechového orchestru provázel. Závěr koncertu patřil mé oblíbené skladbě Cirkus Humberto, za kterou získal sólista Jiří Homola v loňském roce na mezinárodní soutěži ve Španělsku zvláštní ocenění za sólo.

Děkuji všem, kteří se na 1. Májovém koncertu podíleli, zejména našim šikovným dětem a jejich vyučujícím, kteří s nimi tahle náročná vystoupení nacvičili. Velký dík patří kulturní a informační komisi obce za organizační zajištění celé akce a přípravu kvalitního zázemí pro naše hosty a dále panu starostovi, bez jehož podpory bychom náš koncert nemohli v takovém rozsahu zrealizovat. Děkuji také pravidelné posile našeho týmu - Vojtovi Kvapilovi, který je vždy ve správný čas na správném místě. Náš dík si zaslouží všichni ostatní, kteří přiložili ruku k dílu, počínaje týmem, který připravil sokolovnu, přes pana osvětlovače až po naše vyučující, kteří sokolovnu vyzdobili a hlídali děti mezi jednotlivými vystoupeními či vítali naše hosty u vchodu.

Věřím, že se vám náš koncert líbil a těším se, že se opět setkáme na 2. Májovém koncertu v květnu příštího roku.

Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy

n_clanek.jpg
n_img_1229.jpg
n_img_1231.jpg
n_img_1237.jpg
n_img_1239.jpg
n_img_1248.jpg
n_img_1263.jpg
n_img_1266.jpg
n_img_1267.jpg
n_img_1276.jpg
n_img_1278.jpg
n_img_1296.jpg
n_img_1299.jpg
n_img_1304.jpg
n_img_1317.jpg
n_img_1319.jpg
n_img_1330.jpg
n_img_1332.jpg
n_img_1342.jpg
n_img_1353.jpg
n_img_1375.jpg
n_img_1379.jpg
n_img_1382.jpg
n_img_1398.jpg
n_img_1412.jpg
n_img_1416.jpg
n_img_1422.jpg
n_img_1428.jpg
n_img_1443.jpg
n_img_1448.jpg
n_img_1449.jpg
n_img_1463.jpg
n_img_1465.jpg
n_img_1466.jpg
n_img_1467.jpg
n_img_1468.jpg
n_img_1480.jpg
n_img_1487.jpg
n_img_1488.jpg
n_img_1491.jpg
n_img_1492.jpg
n_img_1494.jpg
n_img_1501.jpg
n_img_1506.jpg
n_img_1515.jpg
n_img_1525.jpg
n_img_1533.jpg
n_img_1547.jpg
n_img_1551.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.