DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

17.04.2013

n_imag1221.jpg
Dne 17. dubna 2013 jsme na základní škole uspořádali pro rodiče našich žáků a širokou veřejnost „Den otevřených dveří “. První a druhou vyučovací hodinu si mohli návštěvníci naší školy prohlédnout celou budovu vyzdobenou pracemi našich šikovných žáků a účastnit se přímo ve výuce jak na 1. stupni, tak na 2. stupni. Někteří rodiče se dokonce zapojili společně s námi do výuky a zavzpomínali na svá školní léta. Jaké to asi bylo, sedět zase ve školní lavici?
Hodnotíme akci jako velmi zdařilou a těšíme se na Vás opět v příštím školním roce.
Za kolektiv učitelů Mgr. Bohumila Navrátilová

n_imag1217.jpg
n_imag1221.jpg
n_imag1223.jpg
n_imag1230.jpg
n_imag1235.jpg
n_imag1238.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.