Vánoční jarmark

14.12.2012

n_dsc_5097.jpg
Prosinec, sníh, mráz, předvánoční nálada, láska, rodina – to vše se podařilo škole dát dohromady při historicky prvním školním jarmarku spojeném s netradiční prohlídkou školy, nazvanou „Putování předvánočním časem“.
V pátek 14. prosince v 17 hodin vyvrcholily několikatýdenní přípravy realizačního týmu vedeného paní učitelkou Renatou Látalovou zahájením jarmarku na našem novém, romanticky zasněženém hřišti. Na šestatřiceti stáncích prodávali své ručně zhotovené výrobky rodiče s dětmi; k dostání zde byly rovněž různé druhy dobrot pro mlsné jazýčky, mohli jste zde najít tipy na vánoční dárky a nechybělo ani osvěžení pro dodržení pitného režimu.
Teploučko jste měli možnost nachytat při prohlídce výstavy v budově školy. Na trase, která byla ozářena plápolajícími svíčkami, jste mohli postupně obdivovat pečlivě připravené expozice znázorňující Halloween, Dušičky, svatého Martina, Mikuláše s čerty a andílky, skupinku ručně vyrobených betlémů včetně drátěného v životní velikosti, procházku uzavíral veselý silvestr s barevnými balónky. Vrcholným zážitkem byl bezesporu rozsvícený a jiskřičkami z prskavek ozářený vánoční stromeček obložený spoustou dárků, ověšený ručně vyrobenými ozdobami z rukou našich žáků a učitelek, nad kterým visela nádherná hvězda ozdobená blýskavými zrcátky. Tento dech beroucí zážitek byl ještě umocněn hudební kulisou, kterou tvořily tradiční české i cizojazyčné koledy a vánoční písně. Spokojení návštěvníci využili možnosti svoji účast potvrdit svým podpisem do knihy návštěv.
Po 18. hodině se všichni naladili na vánoční notu v naší tělocvičně: paní ředitelka poděkovala všem za účast na prodejní akci a předala přítomným divákům pomyslný nehmotný dar v podobě pečlivě připraveného hudebního vystoupení. Nejprve zazpívaly početnému publiku děti z mateřské školy své oblíbené koledy a přednesly básničky. Dalším bodem programu bylo první oficiální vystoupení nově vzniklého Sboru pedagogů a přátel školy, který nám pod taktovkou paní učitelky Jitky Kvapilové s radostí zapěl tradiční anglickou, latinskou a dvě české vánoční skladby za doprovodu hudebních nástrojů, na které hráli kromě našich talentovaných učitelů i přizvaní hosté. Na závěr večera zahrála jazzová skupina Junior jazz 3 ze ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov pod vedením pana Arnolda Prokopa.
Všem, kteří se na akci podíleli, ať už jako prodejci, sponzoři nebo hosté, patří náš dík.
Děkujeme zejména panu starostovi Milanu Elfmarkovi a obci Olšany u Prostějova, SRPDŠ, paní Ivetě Polákové a panu Holínkovi za sponzorské dary, manželům Pečenkovým za zapůjčení stanů, hasičům za osvětlení a nepřetržitý dohled během celé akce, panu Vojtovi Kvapilovi za kvalitní ozvučení, panu Branislavu Larišovi za profesionální hudební doprovod. Dále děkujeme všem rodičům, kteří nabídli své výrobky do prodeje, dětem, které společně se svými rodiči výrobky prodávaly, a všem návštěvníkům za dobrovolné vstupné, které společně s vydělanými finančními prostředky bude použito ve prospěch našich žáků. Zvláštní poděkování patří všem zaměstnancům školy, kteří se do této akce zapojili, zejména paní učitelce Renatě Látalové, která celý jarmark do detailu naplánovala a veškeré činnosti koordinovala, paní učitelce Haně Vojkůvkové za odborné vedení pěveckého sboru a panu zástupci Vladimíru Vlkovi, který díky mimořádnému talentu být v pravý čas na správném místě zajistil hladký průběh celé akce.
Věřím, že se školní jarmark stane tradiční akcí a každoročně přiláká stovky návštěvníků, kteří zde budou moci nakoupit drobné dárky a společně s námi se pobavit.
Jménem naší školy i jménem svým přeji všem dobrým lidem příjemné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do nového roku.
Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy
autorky článku Mgr. Jitka Kvapilová a Mgr. Eva Pluskalová

n_dsc_5089.jpg
n_dsc_5090.jpg
n_dsc_5092.jpg
n_dsc_5093.jpg
n_dsc_5094.jpg
n_dsc_5095.jpg
n_dsc_5096.jpg
n_dsc_5097.jpg
n_dsc_5098.jpg
n_dsc_5099.jpg
n_dsc_5100.jpg
n_dsc_5101.jpg
n_dsc_5102.jpg
n_dsc_5103.jpg
n_dsc_5104.jpg
n_dsc_5105.jpg
n_dsc_5106.jpg
n_dsc_5107.jpg
n_dsc_5109.jpg
n_dsc_5113.jpg
VIDEO: Vánoční jarmark

Pro shlédnutí videa je zapotřebí Flash player 8+ a JavaScript.
VIDEO: Jarmark - vystoupení 1

Pro shlédnutí videa je zapotřebí Flash player 8+ a JavaScript.
VIDEO: Jarmark - vystoupení 2

Pro shlédnutí videa je zapotřebí Flash player 8+ a JavaScript.
VIDEO: Jarmark - vystoupení 3

Pro shlédnutí videa je zapotřebí Flash player 8+ a JavaScript.

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.