Čerti v Olšanech?

08.12.2012

n_imag0629.jpg
Byla středa 5. prosince, kdy jsme se my, žáci deváté třídy, od ranních hodin chystali přeměnit na zlé čerty a hodné anděly.
Pak jsme se vrhli na naše hrůzostrašné peklo, určené pro nehodné děti nebo pro ty, kteří byli zvědaví, jak to tam chodí. Po odbití desáté jsme s napětím nastoupili do zástupu v čele s Mikulášem.
Nejprve jsme navštívili malé děti. Ty měly z čertů největší strach. Ale dobro vždy zvítězilo a andělé s hodným a štědrým Mikulášem situaci zachránili. Za básničku, kterou děti měly připravenou a natrénovanou, dostaly mikulášskou nadílku. Občas jsme museli dokonce pohrozit, že zlobivé odneseme do pekla. Někteří odvážlivci se dobrovolně nabídli a šli s námi na průzkum pekla. Tam už je smích přešel a raději utíkali zpět do svých tříd.
Chtěli bychom poděkovat panu Holíkovi za to, že neváhal s pomocí a zahrál Mikuláše, dále naší třídní učitelce Kvapilové, která měla roli zlého Lucifera a s celou akcí nám pomáhala, a paní ředitelce Pluskalové, že nám dovolila tuhle akci uspořádat.

Nikola Procházková a Markéta Ječmínková, žákyně 9. ročníku

n_imag0593.jpg
n_imag0598.jpg
n_imag0613.jpg
n_imag0617.jpg
n_imag0623.jpg
n_imag0629.jpg
n_imag0662.jpg
n_imag0670.jpg
n_imag0671.jpg
n_imag0673.jpg
n_imag0742.jpg
n_imag0746.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.