Den evropských jazyků

09.10.2012

n_imag0543.jpg
V úterý, dne 2. 10. 2012, jsme se s dětmi 1. stupně poohlédli za krásami zemí Ruska, Itálie, Německa a Slovenska. Děti se seznámily s národními zvyky, osobnostmi, jídly a především jazyky různých národností: ROMŠTINOU, RUŠTINOU, ITALŠTINOU, NĚMČINOU a SLOVENŠTINOU. Pozdravy, slovíčka v cizím jazyce, jako např. Buon giorno - italsky Dobrý den, či Bite - německy Prosím, Zdravstvuj - rusky Dobrý den byly slyšet v různých jazycích. A o to nám právě šlo. Poznat jiný jazyk a naučit se několik nových slovíček. V 1. třídě se děti seznamovaly s romštinou, ve 2. třídě s ruštinou, ve 3. třídě s italštinou, ve 4. třídě se slovenštinou a v 5. třídě s němčinou.
Do každého státu 1. až 5. ročníku měly možnost přijít děti jiné národnosti s otázkami, které položily dětem a získaly odpovědi o zajímavostech z jiného státu. A tak děti mohly zjistit např. jména prezidentů, hlavních měst, známých osobností Itálie, Ruska, Slovenska a Německa. Zajímavostí dne byl jazyk romština, se kterým se mohou děti potkat prakticky všude. Všechny třídy obdržely pětici vystřižených rukou z papíru, do kterých odpovědi na otázky mohly zapisovat. Správnost odpovědí děti později mohly ověřit na nástěnné tabuli. Informace o zemích, národnostech a cizích slovech jazyků si každý ročník ztvárnil na balicí papír dle svých představ. Vystavené plakátky v prostorách školy jsou pro nás vzpomínkou na tento den.
I.Hlaváčová, uč. 4. třídy

n_imag0529.jpg
n_imag0531.jpg
n_imag0535.jpg
n_imag0537.jpg
n_imag0538.jpg
n_imag0540.jpg
n_imag0541.jpg
n_imag0543.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.