Adaptační pobyt - I. stupeň

26.09.2012

n_p9260073.jpg
Letos poprvé jsme se rozhodli uspořádat pro naše žáky adaptační pobyt. Konal se 26. – 27. 9. v nedalekém Radíkově u Olomouce. Našim cílem bylo hravou a zábavnou formou stmelit kolektiv dětí celého prvního stupně a novým žákům umožnit poznat nové spolužáky a učitele. Děti se účastnily aktivit pro vytvoření a stmelení kolektivu, nejrůznějších psychosociálních her či her zaměřených na rozvoj teamové spolupráce.

H. Vojkůvková, uč. 1. ročníku

n_p9260017.jpg
n_p9260031.jpg
n_p9260073.jpg
n_p9260089.jpg
n_p9260093.jpg
n_p9260095.jpg
n_p9260112.jpg
n_p9260128.jpg
n_p9260134.jpg
n_p9260137.jpg
n_p9260140.jpg
n_p9270167.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.