Přednáška – MUDr. Radim Uzel, CSc.

05.12.2017

n_uzel.jpg
Ve středu 29. 11. 2017 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili přednášky – Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství, kterou přednášel mediálně známý sexuolog a gynekolog pan Radim Uzel. Hovořil nejen o sexuální výchově, ale poukazoval i na možná nebezpečí, která pohlavní aktivita přináší (nechtěná těhotenství, pohlavně přenosné nemoci – včetně AIDS). Na závěr byly odpovězeny téměř všechny anonymní dotazy posluchačů. Přednáška splnila svůj cíl, více žáky poučit v oblasti sexuální výchovy.

Zapsala Bohumila Navrátilová

n_uzel.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.