Přírodovědná soutěž

30.10.2017

n_20171025_095115.jpg
Ve středu 25. 10. 2017 se v areálu ZŠ a MŠ Hněvotín konala přírodovědná soutěž, které se účastnili žáci 3., 5. a 6. ročníku z různých ZŠ. Také naše škola vyslala své zástupce, aby si prověřili znalosti z biologie, ekologie, geologie a environmentální výchovy. Soutěž probíhala v terénu, kde děti na několika stanovištích plnily zadané úkoly. Výsledky si zapisovaly do svých kartiček. Pro všechny účastníky byl připraven i doprovodný program, takže se nikdo nenudil. Všichni s napětím čekali na vyhlášení výsledků. Žákyně 6. ročníku z naší školy – Veronika Hanzlová a Agáta Jermářová - se umístily na 2. místě za soutěžícími ze ZŠ Hněvotín. Všichni jsme měli radost z dobrého výsledku i z vydařené akce .

zapsala Jitka Krajíčková

n_20171025_091256.jpg
n_20171025_094910.jpg
n_20171025_095115.jpg
n_20171025_100257.jpg
n_20171025_101255.jpg
n_20171025_101311.jpg
n_20171025_112629.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.