S dráčkem na Kosíř

15.09.2017

n_p9150089.jpg
V pátek 15. září 2017 se žáci první a druhé třídy za doprovodu pedagogů vydali na Velký Kosíř, kde v rámci regionu Haná byla připravená pro žáky ekologická akce. Ráno nás u školy vyzvedl autobus a zavezl nás do Slatinic, odkud jsme se vydali na tříkilometrovou cestu do kopce. Cesta utíkala rychle, protože jsme se všichni těšili na to, co nás nahoře čeká. Přivítal nás tam Ekodráček, který celou akci zaštiťoval.
Obdrželi jsme kartičku, na kterou jsme celé dopoledne sbírali razítka z šesti stanovišť. Na prvním jsme se naučili básničku o dráčkovi, následovala stavba cesty z domina. Dalším úkolem bylo třídění živočichů podle místa výskytu, podle toho čím se živí a kde žijí. Nesmíme zapomenout na stanoviště, kde jsme třídili odpad do správné barvy popelnice a také na stanoviště, kde každý musel složit z lega draka podle předlohy. Jakmile jsme na svých kartičkách měli šest razítek, vydali jsme se v doprovodu dráčka na další úkol.
Žáci udělali dlouhého hada, drželi se za ruce a posledním článkem těla hada byla p. učitelka, která měla zavázané oči. Žáci museli p. učitelku bezpečně vyvést z lesa ven.
Poslední úkol byl nejjednodušší. V areálu rozhledny byly schované vršky od PET lahví, které museli žáci najít a přinést dráčkovi. Za všechny splněné úkoly jsme dostali krásnou odměnu. Každý žák dostal medaili s dráčkem, Fruko a létajícího draka. Dále pak každá třída obdržela maňáska draka, barvy na textil, pohlednice a papíry na kreslení. Po cestě zpět jsme hráli hry. Bylo veselo, nejen proto, že nám celou dobu svítilo sluníčko, ale i proto, že jsme se společně spřátelili a více se poznali. Výlet se opravdu vydařil.

Zapsala Renata Látalová

n_p9150010.jpg
n_p9150013.jpg
n_p9150018.jpg
n_p9150043.jpg
n_p9150066.jpg
n_p9150070.jpg
n_p9150073.jpg
n_p9150077.jpg
n_p9150082.jpg
n_p9150087.jpg
n_p9150089.jpg
n_p9150100.jpg
n_p9150101.jpg
n_p9150102.jpg
n_p9150110.jpg
n_p9150114.jpg
n_p9150117.jpg
n_p9150121.jpg
n_p9150122.jpg
n_p9150129.jpg
n_p9150131.jpg
n_p9150132.jpg
n_p9150142.jpg
n_p9150144.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.