Výlet do lednice - vlastně do Lednice

06.06.2017

n_p6060371.jpg
V úterý 6. června museli žáci prvního, druhého, třetího a pátého ročníku vstávat o něco dříve, protože na ně čekaly před školou autobusy, které je odvezly na společný výlet. Cílem cesty byla Lednice na jižní Moravě.
Nejprve se žáci seznámili s historií panství rodiny Lichtenštejnů, kteří zde vládli přes 600 let. Prohlédli si reprezentační prostory v přízemí zámku. Mohli obdivovat vyřezávané schodiště, chodbu zdobenou parožím, stěny potažené čínskými tapetami i vzácný reliéf stromu života zhotovený ze slonové kosti. V prostorách skleníku dlouhém 92 metrů jsme obdivovali subtropické i tropické rostliny. Pozornosti neunikl banánovník, spousta kvetoucích rostlin i ryby v jezírku. Zámecký francouzský park i anglická zámecká zahrada nenechaly nikoho na pochybách, že místní zahradníci odvádějí svou práci dobře. Procházkou lesoparkem podél rybníků jsme dorazili až k minaretu, věži vystavěné v čínském stylu, kterou jsme viděli ze zámku. Téměř všichni překonali strach a vyšlapali 302 schodů. Odměnou byl krásný výhled na celý lednický areál. Cestou jsme pozorovali vodní ptactvo, které zde hnízdilo.
Náš výlet se neobešel bez zmrzliny, limonád a nákupů drobných dárků a suvenýrů nejen sobě, ale i těm doma. Celý areál je velmi krásný. Prostory posloužily i k natáčení pohádek. Právem tedy byl zámecký areál zahrnut do seznamu UNESCO.

Zapsala Jarka Rašková

n_p6060337.jpg
n_p6060338.jpg
n_p6060339.jpg
n_p6060340.jpg
n_p6060341.jpg
n_p6060343.jpg
n_p6060345.jpg
n_p6060349.jpg
n_p6060350.jpg
n_p6060352.jpg
n_p6060353.jpg
n_p6060355.jpg
n_p6060357.jpg
n_p6060360.jpg
n_p6060362.jpg
n_p6060363.jpg
n_p6060366.jpg
n_p6060367.jpg
n_p6060368.jpg
n_p6060369.jpg
n_p6060370.jpg
n_p6060371.jpg
n_p6060372.jpg
n_p6060373.jpg
n_p6060374.jpg
n_p6060376.jpg
n_p6060377.jpg
n_p6060378.jpg
n_p6060380.jpg
n_p6060381.jpg
n_p6060382.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.