Den otevřených dveří

03.05.2017

n_dsc_0303.jpg
Naše škola v současné době prochází obdobím modernizace a vylepšování podmínek pro naši práci. Bývalí žáci i rodiče těch současných jsou často zvědaví, jak škola dnes vypadá a v jakém prostředí se děti učí, proto jsme na první květnovou středu naplánovali akci pro veřejnost - Den otevřených dveří.
Celá škola byla slavnostně vyzdobená výrobky a obrázky našich žáků, které vytvořili pod vedením svých šikovných učitelek. Od tří hodin odpoledne se chodby a učebny zaplnily zvědavými návštěvníky všech věkových skupin, kteří si přišli prohlédnout naše moderně a esteticky vybavené třídy a nové odborné učebny přírodních věd a informatiky. Všude na ně čekalo něco zajímavého. V učebnách prvního stupně se zaposlouchali do hudebního vystoupení našich malých bubeníků a flétnistů, v prvním patře si mohli namalovat obrázek na tričko, tašku či prostírání nebo se ozdobit vlastnoručně vyrobenou kytičkou z organzy. Tvořivé povahy si ještě vymodelovaly něco pěkného z modelovací hmoty nebo z papíru. Se vším tím tvořením pomáhali hostům naši žáci a paní učitelky.
Největším trhákem však byly pro většinu návštěvníků fyzikální a chemické pokusy předváděné našimi staršími žáky v nové učebně přírodních věd. Nejodvážnější muži z řad hostů byli také do experimentů zapojeni a vedli si velmi statečně. Některé fyzikální pokusy bylo možno si po ukončení ukázky znovu vyzkoušet, ti méně akční si alespoň se zájmem prohlédli nadstandardní vybavení naší nové učebny, například vizualizér nebo mikroskop připojený k počítači a zobrazující preparát třeba na interaktivní tabuli. Po náročných pokusech se mohli jít návštěvníci uklidnit do nově vybavené počítačové učebny, ve které probíhala ukázka psaní na klávesnici všemi deseti, což je momentálně na naší škole velkým hitem.
Naši hosté chtěli většinou prozkoumat všechny prostory školy, vydali se tedy spojovací chodbou kolem jídelny a školních dílen směrem k hernám školní družiny. V dílnách měli možnost pokochat se pohledem na zdařilé výrobky našich žáků, kteří navštěvují kroužek keramiky. Ten, kdo došel až do družiny, určitě chybu neudělal. Kromě možnosti vyrobit si něco pěkného z papíru, třeba srdíčko k blížícímu se Dni matek, využili příchozí i nabídky posilnit se na cestu zpátky skvělou kokosovou buchtou vlastnoruční výroby paní vychovatelky.
Všechny novinky, které návštěvníci během těch tří hodin viděli, jsou nejen výsledkem spolupráce se starostou obce, s nímž pracujeme na řadě investičních projektů přispívajících k materiálnímu rozvoji školy, ale zejména obrazem každodenní náročné práce našich vyučujících, kteří se zkrátka nespokojí se standardem a stále se snaží vylepšovat podmínky, ve kterých pracujeme a učíme naše žáky. Kromě spolupráce s obcí i my jako škola využíváme různých možností rozvoje a jsme zapojeni do řady projektů zaměřených zejména na zavádění nových forem a metod práce, například čtenářských klubů a dílen nebo tandemové výuky. Každou chvilku je u nás něco nového a slovo "stagnace" nemáme ve svém slovníku, o čemž jste měli možnost přesvědčit se osobně právě během Dne otevřených dveří.
Děkujeme všem, kteří ocenili nejen celkový vzhled a vybavení naší školy, ale vyjádřili se pochvalně o její celkové úrovni a ocenili práci našich žáků i vyučujících. Taková slova uznání nás vždycky potěší, povzbudí a motivuje k práci například na nějaké další akci pro veřejnost, o které se určitě včas dozvíte. Už teď se těšíme na viděnou.

Zapsala Eva Pluskalová

n_dod.jpg
n_dsc_0001.jpg
n_dsc_0089.jpg
n_dsc_0092.jpg
n_dsc_0093.jpg
n_dsc_0094.jpg
n_dsc_0097.jpg
n_dsc_0098.jpg
n_dsc_0104.jpg
n_dsc_0106.jpg
n_dsc_0109.jpg
n_dsc_0111.jpg
n_dsc_0114.jpg
n_dsc_0115.jpg
n_dsc_0117.jpg
n_dsc_0123.jpg
n_dsc_0130.jpg
n_dsc_0131.jpg
n_dsc_0135.jpg
n_dsc_0142.jpg
n_dsc_0148.jpg
n_dsc_0152.jpg
n_dsc_0157.jpg
n_dsc_0161.jpg
n_dsc_0165.jpg
n_dsc_0169.jpg
n_dsc_0184.jpg
n_dsc_0193.jpg
n_dsc_0203.jpg
n_dsc_0204.jpg
n_dsc_0218.jpg
n_dsc_0219.jpg
n_dsc_0226.jpg
n_dsc_0238.jpg
n_dsc_0240.jpg
n_dsc_0242.jpg
n_dsc_0246.jpg
n_dsc_0249.jpg
n_dsc_0252.jpg
n_dsc_0253.jpg
n_dsc_0256.jpg
n_dsc_0258.jpg
n_dsc_0262.jpg
n_dsc_0266.jpg
n_dsc_0270.jpg
n_dsc_0276.jpg
n_dsc_0280.jpg
n_dsc_0289.jpg
n_dsc_0294.jpg
n_dsc_0300.jpg
n_dsc_0303.jpg
n_dsc_0305.jpg
n_dsc_0314.jpg
n_dsc_0325.jpg
n_dsc_0326.jpg
n_dsc_0327.jpg
n_dsc_0328.jpg
n_dsc_0336.jpg
n_dsc_0346.jpg
n_dsc_0352.jpg
n_dsc_0357.jpg
n_dsc_0359.jpg
n_dsc_0360.jpg
n_img_8456.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.