Návštěva dětí z mateřské školy

20.04.2017

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 naši školu navštívili budoucí žáci první třídy. Přišli se podívat do hodiny českého jazyka. Žáci v první třídě předvedli, jak plynule čtou. Přečetli článek z čítanky o tom, jak si Tom hledal kamaráda. Potom prvňáci napsali několik slov v písance, aby se předškoláci mohli podívat, jak krasopisně žáci píší a nevynechávají písmena. Po krátké ukázce jsme se všichni rozdělili podle barev do osmi skupin. Každá skupina hledala po třídě lístečky své barvy. Když byly všechny lístečky sesbírány, společnými silami žáci složili básničku o tom, že abeceda není žádná věda, a společně jsme se ji naučili.
Děti z mateřské školy od nás odcházely spokojeny a těší se, až budou i ony v první třídě.
Za odměnu jsme dostali od dětí vlastnoručně vyrobené záložky do knihy a sladkou odměnu.

Zapsala: Renata Látalová


Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.