9. ročník korespondenční zeměpisně-ekologické soutěže Evropa kolem nás

24.04.2017

n_klenoty.jpg
V letošním roce se naše škola opět do této soutěže zapojila. První kategorie byla určena pro žáky prvního stupně. Soutěžní úkoly byly zaměřeny na oblast vlastivědy, přírodovědy a bylo pamatováno i na ekologickou výchovu. Tříčlenné soutěžní týmy řešily otázky teoretické za pomocí mapy i internetu, ale i praktické, kde měli z PET vršků vyrobit zvíře žijící v ČR a zábavné, při kterých skládáním puzzle vznikl obrázek k tématu soutěže. Žáci plnili úkoly, které vycházely ze znalosti učiva, ale bylo nutné některá řešení hledat v publikacích či na internetu. V 1. kategorii se celkem zapojilo 37 soutěžních družstev. Náš tým ve složení Klára Procházková, Aneta Larišová a Jakub Brzuska obsadil 7. místo a druhý ve složení Veronika Hanzlová, Agáta Jermářová a Tereza Fantová osadil 15. místo.
V kategorii žáků druhého stupně se umístilo družstvo ve složení Monika Doleželová, Marcela Kovaříková a Terezie Kožušníčková na 14. místě a dvojice Nikola Randulová a Tomáš Drhlík na 15. místě.
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Zapsala Jarka Rašková

n_had.jpg
n_klenoty.jpg
n_veverka.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.