BESEDA - Šikana, kyberšikana

17.03.2017

n_DSC_0544w.jpg
Ve středu 15. 3. 2017 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili výchovně vzdělávacího programu na téma „Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež“ v kině Metropol v Olomouci. Celým programem žáky provázel mjr. JUDr. Jaromír Badin, vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži, násilné a drogové kriminality, nyní vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Vyšetřovatel hovořil o aktuálních tématech, např. o kriminalitě páchané dětmi a na dětech – šikana, týrání, domácí násilí, zanedbávání, zneužívání, vandalismus, agresivita, dále o úskalích užívání internetu - kyberšikana, sexting, kybergrooming a kyberstalking. Svoje povídání doplnil skutečnými případy ze své dlouholeté a bohaté praxe a praktickými radami. Beseda spojená s videoprojekcí splnila svůj cíl – poučit a naučit žáky pohybovat se na sociálních sítích tak, aby rozpoznali hrozící nebezpečí a nestávali se příštími oběťmi.

Zapsala Bohumila Navrátilová

n_DSC_0541w.jpg
n_DSC_0542w.jpg
n_DSC_0544w.jpg
n_DSC_0548w.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.