DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

28.03.2012

n_p3280096.jpg
ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova pořádala dne 28.3.2012 ,,Den otevřených dveří". Druhá a třetí vyučovací hodina, tedy od 8.45 – 10.45 hod. si mohli návštěvníci naší školy prohlédnout celou budovu a účastnit se přímo ve výuce jak na 1. stupni, tak na 2. stupni. Někteří rodiče našich žáků se dokonce i zapojili společně s námi do výuky a zavzpomínali na svá školní léta. Prohlídka žákovských prací se konala v koridoru naší školy. Odpoledne mohli navštívit kroužky, které se konají na naší škole. Např. na 1. stupni kroužek angličtiny, Všeuměl, flétnu a keramiku, na 2. stupni volejbal, hru na kytaru a Mladého novináře.
Hodnotíme akci za velmi zdařilou a těšíme se na Vás opět v novém školním roce.
Za kolektiv učitelů Mgr. Bohumila Navrátilová

n_p3280004.jpg
n_p3280005.jpg
n_p3280009.jpg
n_p3280010.jpg
n_p3280011.jpg
n_p3280012.jpg
n_p3280013.jpg
n_p3280014.jpg
n_p3280015.jpg
n_p3280016.jpg
n_p3280017.jpg
n_p3280021.jpg
n_p3280022.jpg
n_p3280024.jpg
n_p3280028.jpg
n_p3280048.jpg
n_p3280053.jpg
n_p3280064.jpg
n_p3280069.jpg
n_p3280071.jpg
n_p3280073.jpg
n_p3280075.jpg
n_p3280076.jpg
n_p3280078.jpg
n_p3280092.jpg
n_p3280096.jpg
n_p3280101.jpg
n_p3280103.jpg
n_p3280104.jpg
n_p3280108.jpg
n_p3280110.jpg
n_p3280111.jpg
n_p3280114.jpg
n_p3280115.jpg
n_p3280117.jpg
n_p3280118.jpg
n_p3280119.jpg
n_p3280121.jpg
n_p3280126.jpg
n_p3280127.jpg
n_p3280128.jpg
n_p3280130.jpg
n_p3280138.jpg
n_p3280140.jpg
n_p3280157.jpg
n_p3280158.jpg
n_p3280168.jpg
n_p3280170.jpg
n_p3280173.jpg
n_p3280174.jpg
n_p3280175.jpg
n_p3280182.jpg
n_p3280183.jpg
n_p3280185.jpg
n_p3280186.jpg
n_p3280187.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.