Finanční gramotnost ve třetí třídě

20.11.2016

n_PB040172.jpg
V měsíci listopadu se naši třeťáci věnovali několik hodin matematiky finanční gramotnosti. Seznamovali se s druhy povolání, s poplatky nutnými k dobrému chodu domácnosti a se zbožím zabezpečujícím kvalitní život. Zjišťovali si, jaká mzda náleží lidem za určitou práci.
Po úvodní hodině si ve třídě vybudovali obchodní středisko s prodejnami potravin, lékárnou, kosmetikou, mlékárnou, knihkupectvím, klenotnictvím, hračkářstvím a jiným zbožím. Některé obchody byly vybaveny i elektronickou pokladnou. V průběhu hodiny se ze zdatných prodavačů stávali zákazníci a opačně.
Výuka byla dobrou zábavou a přínosem pro žáky.

Zapsala Slávka Dobrovolná

n_PB030159.jpg
n_PB030160.jpg
n_PB030161.jpg
n_PB030162.jpg
n_PB030163.jpg
n_PB040164.jpg
n_PB040165.jpg
n_PB040166.jpg
n_PB040167.jpg
n_PB040168.jpg
n_PB040169.jpg
n_PB040170.jpg
n_PB040171.jpg
n_PB040172.jpg
n_PB040173.jpg
n_PB040174.jpg
n_PB040175.jpg
n_PB040178.jpg
n_PB040179.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.