Výlet do Olomouce

14.06.2016

n_P6140332.jpg
V úterý 14. 6. 2016 se žáci druhé, čtvrté a páté třídy v doprovodu p. učitelek Renaty, Slávky, Jarky a Jany vydali na návštěvu do Olomouce. První kroky vedly k řece Moravě k malé loděnici u „U Klubu“.
Po skupinách jsme se prostřídali na stanovištích, která byla pro nás připravená. Nastoupili jsme na OLOLOĎ, kde s námi kapitán plul po vlnách až ke Klášternímu Hradisku. Během plavby jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Další skupina na břehu hrála vědomostní hru, v níž hráči poznávali rostliny a živočichy, žijící u řeky nebo v její blízkosti. Současně na následujícím stanovišti si žáci změřili svoje síly ve sportovním souboji. Všichni se prostřídali také na Pevnosti poznání, zde jsme měli možnost zhlédnout čtyři expozice. V prvním patře jsme se seznámili s historií Olomouce, vyzkoušeli si logické hry a podívali jsme se formou komiksů do doby Marie Terezie. Ve druhém patře nás nejvíce zaujal model mozku, v němž jsme názorně viděli krvácení do mozku, jak fungují nervové spoje a model oka, seznámili jsme se také s tím, jak člověk vidí, je- li postižený některou z očních vad a nemocí. Našli se i odvážlivci, kteří si na vlastní kůži vyzkoušeli gyroskop. V další části jsme se prošli po dně koryta řeky, za povšimnutí stál i tisk na 3D tiskárně, prohlédli si akvária s živočichy, které hned tak v přírodě neuvidíme. Ve čtvrtém patře Pevnosti poznání jsme navštívili výstavu Hra světla a tmy.
V našem nabitém programu zbyl i čas na to, občerstvit se točenou zmrzlinou. Po krátkém odpočinku a nabytí sil jsme se vydali do centra. Zbývalo nám jen málo času, proto jsme vybrali jeden z řady překrásných kostelů a společně jej navštívili. V kostele sv. Michala, ve kterém jsme si prohlédli interiér kostela, křížovou chodbu, modlitební místo ve sklepním prostoru a ti nejodvážnější se vyšplhali až na věž se zvony, se všem tajil dech nad přepychem a krásou uměleckých děl.
Výlet se velice vydařil, vyšlo nám počasí a všichni se vrátili zpět ke škole příjemně unavení.

Zapsala: Renata Látalová

n_P6140287.jpg
n_P6140288.jpg
n_P6140295.jpg
n_P6140302.jpg
n_P6140305.jpg
n_P6140316.jpg
n_P6140321.jpg
n_P6140323.jpg
n_P6140324.jpg
n_P6140332.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.