Hasík ve druhé a šesté třídě

10.06.2016

n_P6100009.jpg
V pátek 10. 6. 2016 naši třídu navštívili dva hasiči. Připravili si pro nás zajímavé povídání o tom, jak se správně chovat v případě požáru, dopravní nehody nebo při nebezpečí. Hasiči si s sebou přinesli vybavení, které při svém povolání bezpodmínečně musí používat. Během vyučovací hodiny jsme si vyzkoušeli, jak správně přivolat pomoc k autonehodě, pádu stromu na auto, k požáru a k babičce, kterou poranil elektrický proud. Názorně jsme také nacvičili, jak se chovat v případě požáru, jak pomoci zraněnému, kterému hoří oděv a jak probudit celý dům (v našem případě školu) voláním z okna o pomoc a údery kovovou tyčí na topení. Všichni žáci se do besedy aktivně zapojovali a za to od hasičů dostali odměnu, která všechny potěšila.

Zapsala Renata Látalová

n_P6100004.jpg
n_P6100009.jpg
n_P6100013.jpg
n_P6100022.jpg
n_P6100028.jpg
n_P6100032.jpg
n_P6100033.jpg
n_P6100035.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.