Mikuláš

02.12.2011

n_120_2201.jpg
Druhého prosince nastal ten den, na který jsme se všichni těšili, zejména naše devátá třída, která akci organizovala.
Samotná příprava začala již brzy ráno. Nejprve jsme si nachystali peklo pro zlobivce a pak jsme se mohli pustit do maskování. Čertů bylo požehnaně. Některé čerty zdobily ohromně strašidelné masky. Třídy nedočkavých žáků pozorovaly pootevřenými dveřmi, jestli už Mikuláš jde. Menší děti, pro které byla tato událost určena, byly velice nadšené, dokonce žáci první třídy se nebáli a o čertech říkali, že jsou legrační. Někteří žáci se ve třídách schovávali, protože se báli čertů, jiní se nechali lapit záměrně, aby byli odvedeni do pekla, kde na ně čekal hrozivý vládce pekel – Lucifer. Tomu museli slíbit a také podepsat „vlastní krví“, že už budou hodní.
Mikuláš s anděly byli štědří a odměnili nakonec všechny děti, ačkoliv těm nehodným dali nejdříve staré brambory s uhlím.
Celá naše třída hrála své role s vervou a nadšením. Škoda, že příští rok už na naší škole nebudeme. Den jsme zakončili společnou fotkou, která nám připomíná skvělé společné zážitky.

Za devátou třídu Aneta Čehovská a Dan Látal

n_120_2149.jpg
n_120_2152.jpg
n_120_2155.jpg
n_120_2167.jpg
n_120_2172.jpg
n_120_2201.jpg
n_120_2264.jpg
n_120_2284.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.