Přichází vánoční čas

28.11.2015

n_PB270127w.jpg
S blížícím se koncem měsíce listopadu přichází doba adventu. Ta je neodmyslitelně již spojována s rozsvěcováním stromů v obcích a vesničkách. Lidé k sobě začínají mít tak nějak blíž. Probíhají akce s nádechem vánočních svátků těch dávných i současných. V sobotu 28. listopadu, den před 1. adventní nedělí, byla v naší obci již tradiční vánoční výstava, která se uskutečnila v místní sokolovně.
Doplněním této prodejní akce, byly výtvarné a prostorové práce našich žáků, které vznikly pod vedením učitelek a vychovatelek. Papír, modelovací hmota, plast i keramická hlína se v rukou našich žáků proměnily v nejrůznější sluníčka, brouky, čmeláky i rozesmáté dýně, které vystihovaly dobu odcházejícího podzimu a naopak sněhuláci, čerti a kapři blížící se zimu a Vánoce. Všechny tyto práce jsou vyjádřením toho, že žáci každé roční období či prožitek dokáží výtvarně ztvárnit.

Zapsala Jarka Rašková

n_PB270121w.jpg
n_PB270122w.jpg
n_PB270123w.jpg
n_PB270124w.jpg
n_PB270125w.jpg
n_PB270126w.jpg
n_PB270127w.jpg
n_PB270128w.jpg
n_PB270129w.jpg
n_PB270130w.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.