Zápis do první třídy

05.02.2016

n_DSC_0205w.jpg
První únorový čtvrtek a pátek se na naší škole konal zápis dětí do první třídy. Letos, stejně jako v předchozích letech, se děti v doprovodu rodičů mohly těšit na pohádkové bytosti, které je provedly téměř celou školou.
Zápis zahájila paní ředitelka Eva Pluskalová rozhovorem s dětmi. Zajímalo nás, kdo je doprovodil, jaká je jejich nejoblíbenější barva, jídlo, jestli mají sourozence… Již při této činnosti učitelé bedlivě pozorovali vyjadřovací schopnosti dětí. První úkol, který paní ředitelka zadala, byl namalovat postavu maminky nebo tatínka. Z kresby lze posoudit školní vyzrálost dítěte, správné držení tužky, volby barvy pastelek. Jakmile děti namalovaly a představily svoji kresbu, předala paní ředitelka slovo paní učitelce Renatě L., která nás všechny vzala do pohádky. Odvyprávěla příběh o Kašpárkovi, který si chtěl pozvat na návštěvu kamarády, ale nemohl, protože zlý čaroděj jeho hrad začaroval a ukradl zněho lásku, moudrost, radost, přátelství a štěstí. Děti slíbily, že Kašpárkovi pomohou jeho hrad zachránit a půjdou za kouzelnými bytostmi plnit nelehké úkoly.
Všichni se vydali po barevných kytičkách, které je vedly do jednotlivých učeben. Své putování jsme zahájili v tělocvičně u Slávky a Jany, kde děti předvedly statečnost, ohebnost a zručnost. Jejich další kroky vedly do fialové učebny k Lence H. a Renatě K., zde dokázaly, že umí počítat do deseti, znají pojem větší, menší, rovná se, umí vyjádřit pocity a nálady. Následovala modrá třída a kouzelná bytost Jarka, která zadala dětem písemný úkol, při kterém děti seděly v lavici jako opravdoví školáci. Přepisovaly větu, malovaly jednoduchý obrázek podle osové souměrnosti a doplňovaly správný počet teček. Po tomto náročném a soustředěném úkolu jsme se občerstvili višňovým sirupem a pokračovali jsme do červené třídy za Věrou. Zde děti poznávaly barvy, geometrické tvary, skládaly panáčka. Na další zkoušku se děti rozdělily na dvě menší skupinky a na interaktivní tabuli u Jitky K. a Jiřího plnily úkoly zjišťující jejich pravolevou orientaci. Nechybělo vyprávění pohádky podle osnovy a určení předmětu, který do řady nepatří. V každé třídě děti nezapomněly poprosit a poděkovat vždy, když obdržely od víly symbol za splnění úkolu. Jakmile jsme měli všech šest symbolů - srdíčko, ruce, sovu, čtyřlístek, podkovu a ústa, správným přiložením na určené místo děti zachránily Kašpárkovi jeho hrad, vrátily do jeho země lásku, radost, přátelství, moudrost a štěstí.
Všichni budoucí žáci obdrželi na památku pamětní list a kornout s drobnými dárky a sladkostmi. Věříme, že děti i jejich rodiče si odnesli příjemný zážitek a užili si příjemný den.

Zapsala: Látalová Renata

n_DSC_0031w.jpg
n_DSC_0032w.jpg
n_DSC_0033w.jpg
n_DSC_0034w.jpg
n_DSC_0035w.jpg
n_DSC_0037w.jpg
n_DSC_0043w.jpg
n_DSC_0066w.jpg
n_DSC_0068w.jpg
n_DSC_0069w.jpg
n_DSC_0071w.jpg
n_DSC_0072w.jpg
n_DSC_0078w.jpg
n_DSC_0080w.jpg
n_DSC_0082w.jpg
n_DSC_0083w.jpg
n_DSC_0086w.jpg
n_DSC_0087w.jpg
n_DSC_0090w.jpg
n_DSC_0091w.jpg
n_DSC_0101w.jpg
n_DSC_0103w.jpg
n_DSC_0104w.jpg
n_DSC_0116w.jpg
n_DSC_0119w.jpg
n_DSC_0122w.jpg
n_DSC_0127w.jpg
n_DSC_0135w.jpg
n_DSC_0143w.jpg
n_DSC_0148w.jpg
n_DSC_0150w.jpg
n_DSC_0163w.jpg
n_DSC_0169w.jpg
n_DSC_0177w.jpg
n_DSC_0183w.jpg
n_DSC_0188w.jpg
n_DSC_0190w.jpg
n_DSC_0195w.jpg
n_DSC_0197w.jpg
n_DSC_0205w.jpg
n_DSC_0213w.jpg
n_DSC_0214w.jpg
n_DSC_0233w.jpg
n_DSC_0238w.jpg
n_DSC_0247w.jpg
n_DSC_0249w.jpg
n_DSC_0258w.jpg
n_DSC_0265w.jpg
n_DSC_0271w.jpg
n_DSC_0280w.jpg
n_DSC_0288w.jpg
n_DSC_0292w.jpg
n_DSC_0296w.jpg
n_DSC_0304w.jpg
n_DSC_0325w.jpg
n_DSC_0333w.jpg
n_DSC_0341w.jpg
n_DSC_0358w.jpg
n_DSC_0379w.jpg
n_DSC_0383w.jpg
n_DSC_0389w.jpg
n_DSC_0392w.jpg
n_DSC_0394w.jpg
n_DSC_0399w.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.