Společné čtení

05.01.2016

n_PB230382.jpg
V letošním školním roce se naše škola zapojila do výzvy, která nabízela nejen zkvalitnění jazykových dovedností v cizím jazyce, ale i možnost zapojení se do podpory a rozvoje čtenářské gramotnosti. Velmi často je totiž probíraná otázka, zda děti a mládež čte knihy. Proto jsme se do této výzvy zapojili, abychom si sami dokázali na tuto otázku odpovědět.
Jak tento projekt probíhal? Žáci si pravidelně do školy přinášeli vlastní knihy, nebo knihy vypůjčené v knihovně, ve škole nebo od kamarádů. Po tichém čtení následovala práce s textem, kde žáci samostatně plnili nejrůznější úkoly z přečteného textu. Hlavní důraz se však kladl na sdílení prožitku z přečteného, na pochopení obsahu textu. Žáci si navzájem představovali knihy, subjektivně hodnotili hrdiny a celý příběh, a také doporučovali díla svým spolužákům. Průběžně jsme sledovali počet stran, které žáci doma přečetli mezi jednotlivými školními lekcemi.
Do projektu čtenářské gramotnosti se zapojili žáci 5. a 8. ročníku. V rámci deseti vyučovacích hodin rozvíjeli své čtenářské dovednosti, vyjadřovací schopnosti a kulturu jazyka. Práce v hodinách se všem líbila. Čtenářská dílna byla pro žáky i příjemným časem odpočinku s knihou. K tomu přispělo také to, že některé hodiny probíhaly v klasické třídě ve škole, ale většina z nich v prostorách obecní knihovny. Přínosem tohoto projektu pro školu je, že z prostředků výzvy nakoupila 127 knih, které si žáci budou moci zapůjčovat a také budou využívány nejen v hodinách českého jazyka.
A co závěrem? Budou žáci číst? Rozhodnutí je hlavně na nich. Práce ve škole je motivační, ale rozhodnutí o trávení volného času s knihou je především na nich.

Zapsala Jarka Rašková

n_DSCN8608.jpg
n_DSCN8613.jpg
n_DSCN8614.jpg
n_DSCN8615.jpg
n_DSCN8616.jpg
n_DSCN8617.jpg
n_DSCN8619.jpg
n_DSCN8620.jpg
n_DSCN8621.jpg
n_DSCN8631.jpg
n_P1110316.jpg
n_P1110317.jpg
n_P1110318.jpg
n_P1110319.jpg
n_P1110320.jpg
n_P1110321.jpg
n_P1110322.jpg
n_P1110323.jpg
n_P1110324.jpg
n_P1110325.jpg
n_P1110326.jpg
n_PB230375.jpg
n_PB230378.jpg
n_PB230379.jpg
n_PB230382.jpg
n_PB230384.jpg
n_PB230390.jpg
n_PB230393.jpg
n_PB230398.jpg
n_PB230400.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.