Zahájení školního roku

01.09.2015

n_w11.jpg
Školní rok 2015/2016 jsme opět zahájili na školním hřišti, kde na žáky čekali jejich vyučující s označením třídy, kterou budou v letošním roce navštěvovat. Na zahájení nechyběla paní ředitelka Eva Pluskalová, pan starosta Milan Elfmark, předseda Školské rady pan Jan Spurný a zástupci SRPDŠ včetně předsedy pana Jaroslava Holíka. Nejpočetnější skupinu diváků tvořili samozřejmě rodiče našich žáků, především prvňáků, a další hosté, kteří si nechtěli nechat ujít netradiční zahájení školního roku.
Paní ředitelka i pan starosta přivítali všechny přítomné a žákům i učitelům popřáli úspěšný nový školní rok. Poté dostala slovo třídní učitelka 1. třídy Lenka Hrubá, která vysvětlila všem žákům i učitelům jejich společnou aktivitu. Jednalo se o vytvoření listu, který si každý vytrhal z barevného papíru, podepsal a přilepil na připravený strom. Tímto společným úkolem se navázalo na zápis žáků do prvního ročníku, který se nesl v duchu „ čtvero ročních období.” Jakmile se na strom přilepil poslední lísteček, přečetla paní učitelka Hrubá motto, které nás bude provázet v letošním školním roce: „Ať je jaro, léto, podzim, zima, v naší škole je vždy prima. Úkolům se postavíme, vědu lehce porazíme. Jako stromy buďme pevní, ve svých krocích při učení.”
Na závěr byli prvňáčci paní ředitelkou vyzváni, aby si nastoupili do řady a z rukou deváťáků jim byl předán malý drátkovaný stromeček jako vzpomínka na jejich první školní den. Po slavnostním zahájení školního roku se žáci a jejich třídní učitelé rozešli do svých tříd.
Žákům, pedagogům i nepedagogickým pracovníkům přejeme klidný a úspěšný školní rok.

Zapsala Lenka Hrubá

n_strom1.jpg
n_strom3.jpg
n_strom5.jpg
n_strom6.jpg
n_w01.jpg
n_w02.jpg
n_w03.jpg
n_w03a.jpg
n_w04.jpg
n_w05.jpg
n_w05a.jpg
n_w06.jpg
n_w07.jpg
n_w08.jpg
n_w09.jpg
n_w10.jpg
n_w11.jpg
n_w12.jpg
n_w17.jpg
n_w18.jpg
n_w19.jpg
n_w20.jpg
n_w21.jpg
n_w22.jpg
n_w23.jpg
n_w24.jpg
n_w25.jpg
n_w26.jpg
n_w27.jpg
n_w28.jpg
n_w29.jpg
n_w31.jpg
n_w32.jpg
n_w33.jpg
n_w34.jpg
n_w35.jpg
n_w36.jpg
n_w37.jpg
n_w38.jpg
n_w39.jpg
n_w40.jpg
n_w41.jpg
n_w42.jpg
n_w43.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.