Spolu všechno dokážeme...

30.06.2011

Projekt z enviromentální oblasti


Cílem projektu bylo vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách;
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.

Jednotlivé lekce obsahovaly činnosti dětí, které směřovaly nejen k naplnění stanoveného úkolu, ale také k rozvoji klíčových kompetencí (dle RVP).

Činnosti, které v projektu děti zaujaly:

V dubnu 2011 jsme provedli "jarní úklid" - děti si obarvily krabice modrou barvou, nyní do nich odkládáme pokreslené papíry na tříděný odpad, určený do sběru; osely misky obilím jako jarní pozdrav před Velikonocemi.

V květnu 2011 jsme sbírali vršky od PET lahví (zapojili se i rodiče), připravili jsme vystoupení v sokolovně ke Dni matek a nezapomněli jsme ani na pozorování přírody - "hrátky s brouky".

V červnu 2011 jsme společně zasadili "náš stromek" - vrbičku, která nám zdobí koutek před MŠ a bude nám připomínat naši společnou, veselou práci. Starší děti se ještě na konci června vypravily na "velkou" procházku, jejímž cílem byl remízek v polích za Olšany, ve kterém se místní myslivci starají o polní zvěř (nízkou i vysokou) a u říčky Blaty sledovaly kachny a žáby. Vrátily se spokojené a plné nových zážitků.

n_image001.jpg
n_image002.jpg
n_image003.jpg
n_image004.jpg
n_image005.jpg
n_image006.jpg
n_image007.jpg
n_image008.jpg
n_image009.jpg
n_image010.jpg
n_image011.jpg
n_image012.jpg
n_image013.jpg
n_image014.jpg
n_image015.jpg
n_image016.jpg
n_image017.jpg
n_image018.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.