Exkurze HZS Prostějov

13.03.2015

Na pátek 13. 3. 2015 vyhlásila Česká asociace hasičských důstojníků Den požární bezpečnosti. Při této příležitosti se vyhlásil na požárních stanicích v Olomouckém kraji Den otevřených dveří. Naše škola se rozhodla této příležitosti využít a seznámit se s prací hasičů v Prostějově. Na stanici HZS Prostějov se vydala čtvrtá a pátá třída. Hned na úvod nás ve venkovních prostorách čekala stanoviště týkající se Integrovaného záchranného systému (IZS), Hasičského záchranného sboru (HZS), historie hasičů, rizik v domácnosti, vybavení hasičů k zásahu, evakuačního zavazadla či improvizované ochrany. Žáci měli za úkol splnit kvíz o deseti otázkách. Za splněné úkoly byli odměněni balónkem a odznakem. Poté jsme se přesunuli do garáží, kde si žáci prohlédli požární techniku a výzbroj hasičů. Po hodině a půl jsme odjeli zpět do školy plni nejen zážitků, ale i užitečných informací.

Zapsala Mgr. Lenka Hrubá


Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.