Anglický týden

03.06.2011

n_pict0024.jpg
V týdnu od 30. 5. do 3. 6. 2011 u nás učili tři angličtí lektoři: Liam z Edinburgu ze Skotska, Craig z Manchestru a Daniel z Londýna.
Na kurz se přihlásilo 42 žáků ze šesté až deváté třídy a byli rozděleni do tří skupin. Každá skupina strávila se svým lektorem celkem 30 hodin.
Žáci tak byli v přímém kontaktu s rodilými mluvčími, používali jazyk ve skutečných situacích, byli nuceni dorozumět se. Tato zkušenost je nenahraditelná. Přitom nemuseli cestovat do zahraničí.
Hodiny byly občas náročné, ale ne nezvládnutelné. Žáci pracovali i se slovníky, učili se hrou, psali, sledovali anglické filmy. Rozšiřovali si slovní zásobu, procvičovali svou angličtinu, učili se poslouchat a rozumět různým mluvčím. Dalším cílem kurzu bylo povzbudit je ve studiu a podpořit jejich další snahu.
Hodiny byly také zábavné, ve skupinách vládla vždy příjemná atmosféra, některé úkoly se plnily i venku. Na konci týdne obdrželi všichni zúčastnění certifikát a rozloučili se s našimi hosty.
Kurz se žákům velmi líbil, bylo to pro ně zpestření výuky, nové zážitky a nová zkušenost. Rádi by si ho zopakovali i příští rok.

n_pict0001.jpg
n_pict0003.jpg
n_pict0005.jpg
n_pict0006.jpg
n_pict0007.jpg
n_pict0009.jpg
n_pict0010.jpg
n_pict0011.jpg
n_pict0015.jpg
n_pict0018.jpg
n_pict0019.jpg
n_pict0020.jpg
n_pict0023.jpg
n_pict0024.jpg
n_pict0025.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.