Vlastivědné muzeum Olomouc – Tváře Velké války

07.11.2014

n_muzeum5.jpg
Dne 5. 11. 2014 navštívila 8. a 9. třída výstavu nazvanou Tváře Velké války, která se konala ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Výstava žákům nabídla edukační program, během něhož poznali a uvědomili si, co to vlastně válka je. Ponořili se do zákopů I. světové války, zhlédli vojenskou výbavu i výzbroj. Zjistili, jak to vypadalo ve vojenském lazaretu, jak doma žily a na vojáky čekaly jejich manželky, přítelkyně, rodiny…. Zkrátka se sami ocitli ve válečné době před sto lety a přiblížili si život předchozích generací v průběhu čtyř těžkých válečných let jak na frontách, tak v zázemí. Nadchlo nás, že část výstavy prováděla návštěvníky přímo přes zákopy. Žáky asi nejvíce zaujala dřevěná replika kulometu Maxim. Nad zákopy ústily také dva periskopy, ve kterých jsme mohli vidět černobílé válečné fotky. Program zahrnoval nejen výklad, ale i skupinovou práci s badatelskými listy. Výstava se nám velmi líbila a žáci odcházeli bohatě nabití vědomostmi.

Zapsala Bohumila Navrátilová

n_muzeum1.jpg
n_muzeum10.jpg
n_muzeum11.jpg
n_muzeum12.jpg
n_muzeum13.jpg
n_muzeum14.jpg
n_muzeum2.jpg
n_muzeum3.jpg
n_muzeum4.jpg
n_muzeum5.jpg
n_muzeum6.jpg
n_muzeum7.jpg
n_muzeum8.jpg
n_muzeum9.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.