Dopravní výchova

10.10.2014

n_PA100851.jpg
V brzkých hodinách pátečního dne 10. října jsme se my, celá čtvrtá třída, vydali do Prostějova. Všichni byli vybaveni batůžky a moc se těšili. Cílem naší cesty bylo dopravní hřiště, kde se žáci proměnili do role cyklistů a učili se, jak být součástí dopravy jako řidič jednostopého bezmotorového vozidla. Cestu autobusem jsme trávili pozorováním podzimní krajiny a v duchu jsme si opakovali pravidla silničního provozu. V Prostějově jsme došli na dopravní hřiště, kde nás už čekaly učitelky, které nám nejdříve první dvě hodiny přednášely o pravidlech dopravní výchovy. Výuka probíhala ve formě videoukázek a přednášky s prezentací. Žáky prezentace zaujala, hlásili se a padlo i mnoho otázek, za jejichž správné odpovědi žáci získávali červené hvězdičky, které si zapisovali na kartičky svých jmen. Krátká přestávka nám pomohla nabrat další síly na terén dopravního hřiště, kde žákům byla zapůjčena kola a každý se svou vlastní vybranou cestou stal součástí dopravy. To, jestli dokáží jezdit podle pravidel, kontrolovaly učitelky dopravní výchovy a poučovaly žáky o jejich chybách, které museli v dalším kole napravit. Kolem 11. hodiny jsme se sice unaveni, ale nabyti vědomostmi, vrátili zpět autobusem do naší školy. Celý den jsme zhodnotili jako krásně vydařený a těšíme se na další den strávený na dopravním hřišti v Prostějově.

n_PA100850.jpg
n_PA100851.jpg
n_PA100852.jpg
n_PA100856.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.