Tvoje správná volba

09.10.2014

n_PA090815.jpg
Tvoje správná volba je název interaktivní výstavy, kterou 9. října navštívili žáci 3. – 5. ročníku naší školy. Výstavu uspořádali ve spolupráci Policie ČR a pracovníci PPP v Prostějově v prostorách auly gymnázia Jiřího Wolkera. Na začátku byli žáci rozděleni do tří skupin. Každá měla svého animátora, který je touto výstavou provázel. Postupně navštívili jednotlivá stanoviště, kde se seznamovali formou prezentace, obrazového materiálu, ale i dotazů, s problematikou návykových látek se zaměřením na tabák, alkohol a marihuanu. Získali informace o škodlivosti jejich užívání ze zdravotního hlediska. Policisté – animátoři jim předávali cenné informace o tom, jak jsou alkohol, kouření a drogy nebezpečné. Zajímavý a dobře propracovaný byl panel o škodlivosti tabáku se „zakouřenými plícemi“ a s váhami, na kterých bylo znázorněno, co vše si člověk může zakoupit za ušetřené peníze, když nebude jeden rok kouřit. Doplněním tohoto projektu byla hra Tvoje správná volba, kde žáci házeli velkou hrací kostkou a pohybovali se po políčkách jako figurky ve hře „Člověče nezlob se!“. Po seznámení se s danou problematikou se všichni zapsali do návštěvní knihy. Forma interaktivní tvořivé dílny byla velkým přínosem. Celá akce byla velmi pěkně připravená. Věříme, že si žáci odnesli cenné informace pro jejich budoucí zdravý život.

Zapsala PaedDr. Jarka Rašková, Mgr. Slávka Dobrovolná

n_PA090813.jpg
n_PA090814.jpg
n_PA090815.jpg
n_PA090816.jpg
n_PA090820.jpg
n_PA090821.jpg
n_PA090822.jpg
n_PA090827.jpg
n_PA090836.jpg
n_PA090839.jpg
n_PA090843.jpg
n_PA090846.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.