Škola v lese

02.10.2014

n_PA020751.jpg
Čtvrtek 2. října byl jako každý jiný den, ale přesto jiný než ostatní dny v týdnu, alespoň pro žáky 3. – 5. ročníku naší školy. Sportovně oblečeni, vybaveni špekáčky a svačinou od maminek, vyrazilo 37 žáků přistaveným autobusem směrem do nedaleké vesnice Slatinky. Protože cílem byl „Hanácké Mont Blank“, museli jsme dál pokračovat pěšky. Plni sil jsme zdolávali první metry velmi dobře. Oči všech však bloudily po lese, poněvadž vůně hub lákala je hledat. V našich rukách jich skončilo docela dost. Náročnější cesta výstupu na vrchol, která byla rozbahněná po celodenním dešti předešlého dne, postupně ubírala sil. Odměnou však byl pohled na sluncem ozářenou 28 metrů vysokou rozhlednu na samotném vrcholu. Kóta 442 m n. m. byla zdolána. Zde na nás čekal „Kosiřan“, pán zdejší krajiny. Ten nás seznámil se základními údaji o rozhledně, o historii i o stavbě té současné.
A proč tedy škola v lese? Další, kdo za námi na Velký Kosíř přijel, byli zaměstnanci Lesů ČR. Jejich program Lesní pedagogika naplnil více jak dvě hodiny pobytu. Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na zážitkové poznávání lesa. Formou her a soutěží se seznamovali a upevňovali své znalosti o lese. Cílem je zlepšení vztahu k přírodě, přiblížení práce lesníků a vysvětlení významu hospodaření v lese. Žáci pracovali ve dvou skupinách pod vedením zkušených lesníků. Učili žáky vnímat les všemi smysly, protože tak dochází k přirozenému vnímání a zapamatování. Po splnění všech soutěží a aktivit byli žáci odměněni dárkem. Motto lesní pedagogiky „ O lese učit v lese“ bylo splněno.
Po výukové části nastal čas na opékání špekáčků a vystoupení 158 schodů na vyhlídkovou plošinu rozhledny ve výšce 25 metrů. Všichni překonali strach z výšky, mnozí poctivě přepočítali počet schodů. Odměnou všem byl rozhled po krajině. I když jsme pravděpodobně neurčili všechny okolní obce dobře, byli jsme sami se sebou spokojeni.
Cesta z kopce dolů nám trvala déle, protože na některých byla znát únava. Byli jsme rádi, že závěr cesty domů obstaral opět autobus. Další školní den skončil. Unaveni ale spokojeni jsme se všichni rozešli domů.

Zapsala PaedDr.Jarka Rašková, Mgr.Hana Musilová

n_PA020706.jpg
n_PA020709.jpg
n_PA020714.jpg
n_PA020715.jpg
n_PA020719.jpg
n_PA020731.jpg
n_PA020737.jpg
n_PA020751.jpg
n_PA020762.jpg
n_PA020764.jpg
n_PA020769.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.