Soutěž Na zelené stezce

26.09.2014

Dne 24. 9. 2014 se vybraní žáci ze 3. – 5. ročníku zúčastnili přírodovědné soutěže v Bystročicích s názvem Na zelené stezce. ZŠ a MŠ Bystročice získala finanční prostředky z programu environmentálního vzdělání výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2014. Celkem se do soutěže zapojily tři školy: ZŠ a MŠ Bystročice, ZŠ a MŠ Jedlí a ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova. Soutěžilo se v terénu v tříčlenných družstvech. Na vyznačené stezce čekalo žáky poznávání dvaceti obrázků s různými živočichy a rostlinami a tři stanoviště s přírodovědnou tématikou. Naše škola získala první a druhé místo a děti byly odměněny drobnými dárky. Všem se soutěž moc líbila. Pěknou tečkou na závěr byla beseda s chovatelem hadů.

Zapsala Mgr. Hana Musilová


Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.