SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

01.09.2014

n_DSC_0903w.jpg
V pondělí 1. září v 8 hodin se všichni žáci naší školy, pedagogové i rodiče sešli již tradičně na školním hřišti, kde se společně podíleli na slavnostním zahájení nového školního roku. Motto, které nás bude až do června provázet, a které navazuje na netradiční zápis žáků do 1. ročníku, zní: „Šest barev naše duha má, každá něco znamená. V naší škole učíme se vlastnosti, co duha nese.“
První školní den zahájili ředitelka školy Eva Pluskalová s panem starostou Milanem Elfmarkem, kteří popřáli žákům hodně úspěchů, učitelům pevné nervy a rodičům radost z úspěchů jejich dětí. Po slavnostním projevu paní ředitelka předala slovo třídní učitelce 1. ročníku Renatě Látalové, která vysvětlila a odstartovala naši první společnou aktivitu. Všichni žáci byli rozděleni do šesti skupin podle barvy puntíku, který jim na čelo nalepili jejich vyučující. Takto vzniklých šest věkově smíšených družstev společně vyluštilo hádanku – názvy dvou kladných vlastností, které chceme v tomto školním roce u žáků (a nejen u nich) prohlubovat a rozvíjet. Celkem jsme se takto dopracovali ke dvanácti vlastnostem, které si budeme celý školní rok připomínat.
Protože byl dnešní den nejdůležitější bezpochyby pro naše nejmladší žáky, byli ve skupinách pověřeni tím nejzodpovědnějším úkolem, tedy naučit se zpaměti dvě vyluštěné vlastnosti a přednést je všem přítomným do mikrofonu. Nutno říci, že si počínali velmi sebevědomě a už teď vidíme, že z nich budou nadaní a vzorní žáci, kteří se nebojí promluvit na veřejnosti. Vlastnosti, které nám hezky nahlas vyjmenovali, společně s učitelkami připevnili na velkou namalovanou duhu, kde každá barva symbolizovala dvě vlastnosti. Duha, kterou tímto žáci přetvořili ve vydařené umělecké dílo, nejen že dnes dominovala našemu hřišti, ale bude nás provázet celý školní rok a připomínat nám naše motto. Aby duhy nebylo málo, poskládali se žáci do šesti řad a z barevných papírů vytvořili další, tentokrát duhu lidskou. Moc nechybělo a dočkali jsme se i duhy skutečné. Navzdory nepříznivé předpovědi počasí nám totiž na chvilku vykouklo sluníčko a díky tomu bylo vše hned ještě barevnější a veselejší.
Závěr slavnostního zahájení patřil opět žákům prvního ročníku, kteří z rukou deváťáků obdrželi pamětní listy, aby měli na dnešní den pěknou vzpomínku. V závěrečných slovech zdůraznila ředitelka školy nutnost spolupráce školy s rodinou a vyzvala veřejnost k aktivnímu zapojení do života školy další částí letošního motta “Cestou duhy vydejte se s námi, ať jsi rodič, žák, učitel či jen naší školy známý!“ a všem popřála krásný a pohodový školní rok.
Po slavnostním zahájení se žáci a učitelé rozešli do svých tříd, kde třídní učitelé představili svým žákům organizaci školního roku a noví vyučující se se svými žáky seznámili.
Všem žákům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům přejeme krásný a úspěšný školní rok.

Zapsala Mgr. Eva Pluskalová, Mgr. Renata Látalová

n_DSC_0803w.jpg
n_DSC_0804w.jpg
n_DSC_0812w.jpg
n_DSC_0813w.jpg
n_DSC_0814w.jpg
n_DSC_0815w.jpg
n_DSC_0816w.jpg
n_DSC_0817w.jpg
n_DSC_0818w.jpg
n_DSC_0819w.jpg
n_DSC_0820w.jpg
n_DSC_0822w.jpg
n_DSC_0823w.jpg
n_DSC_0825w.jpg
n_DSC_0836w.jpg
n_DSC_0839w.jpg
n_DSC_0853w.jpg
n_DSC_0863w.jpg
n_DSC_0864w.jpg
n_DSC_0867w.jpg
n_DSC_0881w.jpg
n_DSC_0895w.jpg
n_DSC_0898w.jpg
n_DSC_0899w.jpg
n_DSC_0903w.jpg
n_DSC_0907w.jpg
n_DSC_0911w.jpg
n_DSC_0924w.jpg
n_DSC_0941w.jpg
n_DSC_0951w.jpg
n_DSC_0967w.jpg
n_DSC_0984w.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.