Divadelní kus anglicky

23.06.2014

n_Obraz0237.jpg
V pondělí 23. 6. navštívili žáci naší školy nedalekou vesnici Dubany. Čekalo tam na ně netradiční divadelní představení v anglickém jazyce. Ráno se vypravily mladší děti I. stupně, o něco později žáci II. stupně.
Umělci secvičili dva divadelní kousky dle jazykových schopností diváků. Všichni zúčastnění tak měli možnost zúročit své nabyté vědomosti ze školních lavic v praxi. Žáci si zábavnou formou procvičili některé záludnosti anglické gramatiky a rozšířili slovní zásobu. Příjemně započaté dopoledne jsme pak dovršili vycházkou z Duban zpět do Olšan.

Zapsala Jitka Kobzová

n_Obraz0237.jpg
n_Obraz0238.jpg
n_Obraz0239.jpg
n_Obraz0240.jpg
n_Obraz0241.jpg
n_Obraz0242.jpg
n_Obraz0243.jpg
n_Obraz0244.jpg
n_Obraz0245.jpg
n_Obraz0246.jpg
n_Obraz0247.jpg
n_Obraz0248.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.