To NEJ z Jeseníků

16.06.2014

n_IMG_0101.jpg
Na závěr školního roku jsme se rozhodli uspořádat pro žáky II. stupně výlet, na který hned tak nezapomenou. Spojili jsme proto poučení s pobytem v krásné přírodě a 16. června vyrazili do Jeseníků.
Nejdříve jsme zamířili do areálu PVE (přečerpávací vodní elektrárny) Dlouhé Stráně, jedné z nejmodernějších vodních elektráren na světě. Po zhlédnutí filmu a přednášky o budování a funkci elektrárny jsme se šli podívat do kaverny, která svou velikostí připomíná sportovní halu. Když si člověk uvědomí, že všechny prostory byly vyraženy do skály 300 metrů pod povrchem, musí uznale pokývat hlavou. Když k tomu ještě připočte skutečnost, že toto moderní dílo je celé vyrobeno „zlatými českými ručičkami“, musí v duchu zatleskat.
Po ukončení exkurze v PVE jsme nastoupili na druhou část výletu – turistickou vycházku v okolí Pradědu. Někteří jedinci si výšlap Divokým dolem s převýšením téměř 600 metrů moc neužili, protože se až příliš zabývali frekvencí svého dechu a tepu, my ostatní jsme si však vychutnali krásnou horskou přírodu a výhledy po okolních kopcích.
Po svačince na Švýcárně jsme pokračovali pěšky až na Červenohorské sedlo, kde jsme příjemně znaveni a plni zážitků nasedli do autobusu.

Zapsal Vladimír Vlk

n_IMG_0081.jpg
n_IMG_0082.jpg
n_IMG_0083.jpg
n_IMG_0086.jpg
n_IMG_0087.jpg
n_IMG_0088.jpg
n_IMG_0089.jpg
n_IMG_0090.jpg
n_IMG_0091.jpg
n_IMG_0092.jpg
n_IMG_0093.jpg
n_IMG_0096.jpg
n_IMG_0097.jpg
n_IMG_0098.jpg
n_IMG_0099.jpg
n_IMG_0100.jpg
n_IMG_0101.jpg
n_IMG_0102.jpg
n_IMG_0103.jpg
n_IMG_0104.jpg
n_IMG_0105.jpg
n_IMG_0106.jpg
n_IMG_0107.jpg
n_IMG_0109.jpg
n_IMG_0110.jpg
n_IMG_0111.jpg
n_IMG_0112.jpg
n_IMG_0114.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.