ŽÁCI MALUJÍCÍ ÚSTY A NOHAMA

06.06.2014

n_P6050301.jpg
V květnu do Olšan u Prostějova zavítala skupina umělců se zdravotním a tělesným postižením, aby v naší nové mateřské škole uspořádala vernisáž výstavy svých výtvarných děl. Jedná se o sdružení UMÚN - Umělci malující ústy a nohama. Při pozorování výtvarníků při jejich práci jsme se mohli přesvědčit o tom, že platí ono známé „Všechno jde, když se chce.“
Ve svých hodinách výtvarné výchovy se setkávám při zadání úkolu, vysvětlení použité techniky a určení tématu práce s názorem žáků typu „to nejde, to nedokážu, to neumím ….“. A jak jinak je přesvědčit, že to jde, než tím, že jim ukážeme umělce, kteří i přes své tělesné a zdravotní postižení vytvoří tak krásná díla, jaká můžeme obdivovat v prostorách nové mateřské školky v Olšanech. Po zhlédnutí výstavy jsem se rozhodla, že i já ve svých hodinách žákům přiblížím výtvarnou výchovu z jiného úhlu.
Na úvod hodiny jsem vybrala z žáků osmé a deváté třídy zástupce obou pohlaví. Jeden měl bez rozmyšlení vyslovit zvíře, které ho napadne jako první – kočka a druhý rostlinu – pampeliška. Každý si mohl vybrat, co z těchto dvou témat chce malovat.
Žáci malovali na bílý formát A4 pouze tužkou. Na jejich volbě jsem nechala, zda budou malovat ústy nebo nohama. Je pravda, že se žákům nejprve do práce nechtělo a hledali výmluvy, ale po chvilce se zabrali do práce a jak je patrné na fotografiích, zapojili se všichni. Zaujalo je to tak, že si vyzkoušeli jak malbu nohou, tak i ústy. Hodina byla velmi vydařená, uběhla velmi rychle, všichni se bavili a panovala uvolněná nálada. Všechny žáky jsem ohodnotila nejen pochvalou jejich děl, ale i výbornou známkou. Snaha se cení.

Zapsala Renata Látalová

n_P6050296.jpg
n_P6050298.jpg
n_P6050299.jpg
n_P6050301.jpg
n_P6050302.jpg
n_P6050303.jpg
n_P6050307.jpg
n_P6050309.jpg
n_P6050310.jpg
n_P6050311.jpg
n_P6050312.jpg
n_P6050315.jpg
n_P6050316.jpg
n_P6050318.jpg
n_P6050319.jpg
n_P6050320.jpg
n_P6050321.jpg
n_P6050322.jpg
n_P6050323.jpg
n_P6050326.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.