Dopravní hřiště

04.06.2014

n_P6040263.jpg
Ve středu 4. června 2014 byli žáci čtvrté třídy na dopravním hřišti. Ve velmi chladném a zamračeném ránu jsme se vydali autobusem do Prostějova. Tentokrát jsme nejeli trénovat chování v silničním provozu, ale byli jsme připraveni ukázat své vědomosti o dopravě, které jsme poslední měsíc ve škole nastudovali. Na prostějovském dopravním hřišti nás srdečně přivítali. Slečna instruktorka všem vysvětlila, co nás dnešní den čeká a jak bude celá zkouška probíhat. Nejprve následovala domluva pravidel, jak se žáci budou hlásit, odpovídat a zopakovali jsme si pravidla chování v učebně, na dopravním hřišti i v místním lanovém centru. Následovalo zopakování dopravních značek, situací na křižovatce a chování v dopravním provozu. Již v této části byli naši žáci pochváleni za velké znalosti v oblasti dopravní výchovy. Druhá část zkoušky na řidičský průkaz cyklisty probíhala formou písemného testu. Stoupalo napětí, protože jsme se dozvěděli, že můžeme chybovat pouze čtyřikrát, pak musíme zkoušku opakovat na podzim. Test se skládal z dvaceti otázek. Po písemné části zkoušky propukla vášnivá diskuze mezi žáky o tom, která odpověď byla správná a proč. Dostali jsme krátkou přestávku na jídlo a relaxaci. V půl jedenácté žáci nasadili helmy a vyrazili do terénu. Pod přísným dozorem všech instruktorů, za účasti chodců a šlapacích automobilů žáci zúročili vše, co jsme se naučili - dopravní značky, chování cyklisty na silnici, na cyklostezce, chování chodce, změny směru jízdy, objíždění překážek, jízdu na kruhovém objezdu a projíždění všech typů křižovatek - označených značkami, semaforem i bez označení. Jediné, co si žáci nevyzkoušeli, byla jízda za snížené viditelnosti, protože nám přálo štěstí a na praktickou část vykouklo sluníčko, které nás provázelo až do Olšan. A jak jsme dopadli? Po chvilce napětí, kterou slečna instruktorka vyplnila chválou našich žáků, se všem ulevilo. Ze čtrnácti žáků jich sedm udělalo test na plný počet a zbytek udělal chybu nanejvýš dvakrát. Dozvěděli jsme se, že tento školní rok jsme jediná škola, která získala převahu sto procent správných odpovědí v testu. Za odměnu jsme si pochutnali na zmrzlině a ve zbývajícím čase jsme řádili v lanovém centru. Po cestě domů všechny žáky čtvrté třídy hřál řidičský průkaz cyklisty a skvělý pocit.

Zapsala Renata Látalová

n_P6040247.jpg
n_P6040249.jpg
n_P6040251.jpg
n_P6040253.jpg
n_P6040254.jpg
n_P6040255.jpg
n_P6040258.jpg
n_P6040259.jpg
n_P6040261.jpg
n_P6040262.jpg
n_P6040263.jpg
n_P6040265.jpg
n_P6040267.jpg
n_P6040268.jpg
n_P6040269.jpg
n_P6040270.jpg
n_P6040272.jpg
n_P6040273.jpg
n_P6040274.jpg
n_P6040276.jpg
n_P6040277.jpg
n_P6040278.jpg
n_P6040279.jpg
n_P6040285.jpg
n_P6040289.jpg
n_P6040290.jpg
n_P6040291.jpg
n_P6040293.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.