HASIČI VE ŠKOLE

05.05.2014

n_P4160342.jpg
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje připravil pro žáky naší školy v rámci své preventivně výchovné činnosti vzdělávací a výukový program „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“. Program je určen pro žáky 2. a 6. tříd a probíhá ve dvou hodinových lekcích.
První část byla určena žákům druhých tříd. Naučili se, jak přivolat pomoc v případě, že se dostanou do blízkosti požáru, jak mohou rozpoznat hrozící nebezpečí, a jak se mají zachovat ve chvíli, kdy se sami ocitnou v mimořádné situaci. Měli možnost si prohlédnout a obléknout zásahový oblek.
Druhá část byla připravena pro žáky šestých tříd. Beseda byla doplněna o témata zdravovědy a požární prevence v přírodě. Hasiči žákům přiblížili základy první pomoci při popáleninách a intoxikaci kouřem. Žáci se dověděli, co mají dělat v případě, kdy je nařízena evakuace. Byly jim připomenuty zásady ochrany osob při úniku nebezpečných látek, ochrany osob v zamořeném prostředí a co jsou prostředky improvizované ochrany osob.
Celá akce, která proběhla v květnu, se setkala u žáků s velkým zájmem. Do programu se aktivně zapojovali. Odnesli si řadu cenných rad a informací.

Zapsala Slávka Dobrovolná, Jarka Rašková

n_P4160318.jpg
n_P4160321.jpg
n_P4160323.jpg
n_P4160324.jpg
n_P4160325.jpg
n_P4160327.jpg
n_P4160328.jpg
n_P4160330.jpg
n_P4160331.jpg
n_P4160332.jpg
n_P4160335.jpg
n_P4160336.jpg
n_P4160338.jpg
n_P4160340.jpg
n_P4160342.jpg
n_P4160345.jpg
n_P4160347.jpg
n_P4160349.jpg
n_P4160351.jpg
n_P4160352.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.