Konverzační soutěž v anglickém jazyce

29.01.2014

n_DSC_0011.jpg
Ve dnech 23. a 28. ledna proběhla na naší škole další konverzační soutěž, tentokráte v jazyce anglickém. Soutěž absolvovalo 17 žáků druhého stupně. Z 6. třídy to byly Michaela Nováková, Andrea Doleželová a Klára Pospíšilová, 7. třídu reprezentovali Dušan Přecechtěl, Tomáš Janoušek, Diana Gárská, Karolína Vařeková a Nela Jahlová. Žáci těchto ročníků byli zařazeni do I. kategorie, II. kategorie patřila 8. a 9. třídě. Osmou třídu zastupovali Dominik Hradil, Michal Veverka, Matěj Samek, Valerie Brosingerová a devátou třídu Josef Vařeka, Adéla Havránková, Bedřiška Ponížilová a Filip Šťastný. Obě kategorie musely podstoupit obtížnou zkoušku skládající se ze tří částí – poslech s porozuměním, konverzace na dané téma a prezentace vlastních rozhovorů ve dvojicích. Díky silné konkurenci bylo obzvláště obtížné rozhodnutí, který z účastníků je ten nejlepší. Nakonec však po tvrdém souboji vzešli vítězové obou kategorií. V I. kategorii si nejlépe vedla Michaela Nováková (6. tř.), následovaly Andrea Doleželová (6. tř.) a Karolína Vařeková (7. tř.), obě se shodným počtem bodů. II. kategorii ovládl Dominik Hradil (8. tř.), za ním se umístily Adéla Havránková (9. tř.) a Valerie Brosingerová (8. tř.). Všichni zúčastnění zaslouží pochvalu a velký dík směřuje také k paní ředitelce Evě Pluskalové za odborný dohled a podíl na hodnocení soutěžících.

Jitka Kobzová

n_DSC_0001.jpg
n_DSC_0002.jpg
n_DSC_0003.jpg
n_DSC_0005.jpg
n_DSC_0006.jpg
n_DSC_0008.jpg
n_DSC_0009.jpg
n_DSC_0010.jpg
n_DSC_0011.jpg
n_DSC_0012.jpg
n_DSC_0013.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.