Vlastivědné muzeum Olomouc

12.12.2013

n_170.jpg
Dne 12. 12. 2013 navštívila 6. a 7. třída výstavu nazvanou Poklady starého Egypta, která se konala ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Výstava představovala sbírku arcivévody Josefa Ferdinanda Habsburského (1872 – 1942). Šlo o sbírku egyptských starožitností v českých zemích a o nejdražší projekt muzea za posledních 30 let. Vystaveno zde bylo na 150 originálních exponátů s nevyčíslitelnou hodnotou. Všechny vystavené věci pocházely především z druhého a prvního tisíciletí před naším letopočtem. K nejvýznamnějším předmětům patřily čtyři sarkofágy a dvě mumie. Jedna z nich patřila malému dítěti. Žáci si kromě nich mohli prohlédnout i snímky samotného mumifikovaného těla. K dalším unikátům výstavy patřili také skarabové se jmény egyptského faraona Amenhotepa III. či sošky z pohřební výbavy z královské skrýše, takzvané vešebty. Vše doplňovaly fotografie z míst, kde byly nalezeny. Žáky nejvíce překvapily mumie koček a kanopy, tedy nádoby, které ve starověkém Egyptě sloužily k uložení vnitřních orgánů vyjímaných z těla zemřelého při mumifikaci. Program zahrnoval nejen výklad, ale i skupinovou práci s badatelskými listy. Na závěr nás průvodce výstavou pochválil za rychle a správně vyplněné listy. Dokonce jsme byli údajně lepší než jedna nejmenovaná ,,střední“ škola. Akci hodnotím jako zdařilou a těšíme se opět na nějakou zajímavou a poučnou výstavu.

Mgr. Bohumila Navrátilová

n_147.jpg
n_157.jpg
n_162.jpg
n_163.jpg
n_166.jpg
n_170.jpg
n_171.jpg
n_176.jpg
n_177.jpg
n_185.jpg
n_187.jpg
n_193.jpg

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.